SPIS SCHEMATÓW Z KRÓTKIM OPISEM I LINKAMI DO SCHEMATU

 • SCHEMAT 999 – na zamówienie – dostosowany do indywidualnych potrzeb
 • SCHEMAT 1 (układ zamknięty)
  • bufor ciepła (bez wężownic) ogrzewany grzałkami
  • ciepła woda podgrzewana jest w osobnym zasobniku (bez wężownic) ogrzewanym grzałką
  • instalacja grzewcza z 1 obiegiem c.o. (np. podłogówka) z podstawowym sterowaniem (1 termostat)
 • SCHEMAT 2 (układ zamknięty)
  • taki sam układ jak SCHEMAT 1 tylko bardziej zaawansowane sterowanie obiegiem c.o. poprzez 1 termostat wspomagany „pogodówką”
 • SCHEMAT 3 (układ zamknięty)
  • bufor ciepła (z 1 wężownicą-ciepłej wody) ogrzewany grzałkami
  • ciepła woda podgrzewana jest wewnątrz bufora (przepływowo w wężownicy)
  • instalacja grzewcza z 1 obiegiem c.o. (np. podłogówka) z podstawowym sterowaniem (1 termostat)
 • SCHEMAT 4 (układ zamknięty)
  • taki sam układ jak SCHEMAT 3 tylko bardziej zaawansowane sterowanie obiegiem c.o. poprzez 1 termostat wspomagany „pogodówką”
 • SCHEMAT 5 (układ zamknięty)
  • bufor ciepła (bez wężownic) ogrzewany grzałkami
  • ciepła woda podgrzewana jest w osobnym zasobniku (z 1 wężownicą-solarną) ogrzewanym grzałką i wspomagana instalacją solarną
  • instalacja grzewcza z 1 obiegiem c.o. (np. podłogówka) z podstawowym sterowaniem (1 termostat)
 • SCHEMAT 6 (układ zamknięty)
  • taki sam układ jak SCHEMAT 4 tylko bardziej zaawansowane sterowanie obiegiem c.o. poprzez 1 termostat wspomagany „pogodówką”
 • SCHEMAT 7 (układ otwarty)
  • bufor ciepła (bez wężownic) ogrzewany grzałkami oraz wspomagany kotłem lub kominkiem (w układzie otwartym)
  • ciepła woda podgrzewana jest w osobnym zasobniku (z 1 wężownicą-kotłową) ogrzewanym grzałką i wspomagana kotłem lub kominkiem
  • instalacja grzewcza z 2 obiegami c.o. (np. podłogówka na dole a grzejniki na piętrze) z podstawowym sterowaniem (1 termostat na piętro)
 • SCHEMAT 8 (układ otwarty)
  • taki sam układ jak SCHEMAT 7 tylko bardziej zaawansowane sterowanie obiegami c.o. poprzez dodatkową współpracę 2 termostatów z „pogodówką”
 • SCHEMAT 9 (układ otwarty)
  • bufor ciepła (z 2 wężownicami-solarną i ciepłej wody) ogrzewany grzałkami a także wspomagany w razie potrzeby przez kocioł lub kominek oraz instalacje solarną (w układzie otwartym)
  • ciepła woda podgrzewana jest wewnątrz bufora (przepływowo w wężownicy) przez wszystkie źródła w zależności od ich uruchomienia tj. grzałki lub kocioł/kominek lub instalacja solarna
  • instalacja grzewcza z 2 obiegami c.o. (np. podłogówka na dole a grzejniki na piętrze) z podstawowym sterowaniem (1 termostat na piętro)
 • SCHEMAT 10 (układ zamknięty)
  • bufor ciepła (z 2 wężownicami-solarną i ciepłej wody) ogrzewany grzałkami a także wspomagany w razie potrzeby przez kocioł lub kominek (w układzie zamknietym) oraz instalacje solarną
  • ciepła woda podgrzewana jest wewnątrz bufora (przepływowo w wężownicy) przez wszystkie źródła w zależności od ich uruchomienia tj. grzałki lub kocioł/kominek lub instalacja solarna
  • instalacja grzewcza z 2 obiegami c.o. (np. podłogówka na dole a grzejniki na piętrze) z podstawowym sterowaniem (1 termostat na piętro)

Comments are closed.